Türk Medline
ADR Yönetimi
ADR Yönetimi

ANTİEPİLEPTİK İLAÇ KULLANAN ÇOCUKLARDA KEMİK MİNERAL METABOLİZMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ

UĞUR ERTEM

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi - 2024;21(1):150-151

 

Değerli Editör, Bu yazıda ’Antiepileptik İlaç Kullanan Çocuklarda Kemik Mineral Metabolizmasının Değerlendirilmesi’ başlıklı yazıya fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı bakış açısıyla katkı sunmaya çalışacağım. Öncelikle Gençler ve ark.’larına bazen gözden kaçabilen ve komplikasyonlarla karşımıza çıkan böylesine önemli bir konudaki çalışması için teşekkürlerimi sunuyorum.