Türk Medline
Dokran

ASİTİN NADİR BİR KOMPLİKASYONU: UMBLİKAL HERNİDE SPONTAN FİSTÜL GELİŞİMİ

SERKAN BORAZAN, ADİL COŞKUN, M HADİ YAŞA

Akademik Gastroenteroloji Dergisi - 2015;14(2):83-85

Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Aydın

 

Sirotik hastalarda dekompansasyonun önemli bir göstergesi olan asit, mortaliteyi arttıran en önemli faktörlerden birisidir. Asitli hastalarda sıklıkla umblikal herni gelişmektedir. Umblikal herni gelişmiş sirotik hastalarda mortal seyredebilen komplikasyonlar görülebilmektedir. Bu nedenle umblikal herni gelişmiş asitli hastalar yakın takibe alınmalı, özellikle spontan fistül ve rüptür gibi mortal seyredebilen komplikasyonların gelişebileceği düşünülerek uygun zamanda umblikal hernileri tedavi edilmelidir. Bu makalede spontan fistül gelişmiş asitli sirotik bir vaka sunularak bu konudaki literatür gözden geçirilmiştir.