Türk Medline

BÖCEK ISIRIĞI SONRASI GELİŞEN NADİR BİR AKUT KORONER SENDROM VAKASI: KOUNİS SENDROMU

KERİM ESENBOĞA, KAAN AKIN, ÖMER ALKAN, MÜGE AKBULUT, SİBEL TURHAN

MN Kardiyoloji Dergisi - 2022;29(4):199-202

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hacettepe Altındağ, Ankara

Nadiren de olsa allerjik reaksiyonlara bağlı olarak akut koroner sendrom tablosu gelişebilmektedir. Allerjik aracılara bağlı geliştiği düşünülen bu klinik durum Kounis Sendromu olarak bilinmektedir. 60 yaşında 3 ay önce yapılan koroner anjiyografisinde sol ön inen arter proksimalinde %30 darlık yapan stabil plak saptanan erkek hasta, 2 saat öncesinde böcek ısırmasından sonra başlayan anjinal semptomlar, lezyon bölgesinde olan kaşıntılı döküntüler nedeni ile dış merkez acil servisine başvuruyor ve çekilen elektrokardiyografisinde anterior derivasyonlarda ST segment yükseklikleri saptanıyor. Koroner anjiyografide sol ön inen arter ostiumda ve proksimalde %50 darlık yapan hazy plaklar izlenip, Tip 2 Kounis Sendromu düşünülerek bu bölgeye iki adet stent yerleştirilerek, hasta komplikasyonsuz olarak tabrucu edilmiştir.