Türk Medline
Dokran

CERRAHİ İLE TANİ KONULABİLEN “FASCİOLA HEPATİCA” OLGUSU

BİLGE BAŞ, MUHARREM ÜNLÜ, BÜLENT DİNÇ, ERKAN OYMACI, AHMET ÇOKER

Akademik Gastroenteroloji Dergisi - 2015;14(2):75-78

Antalya Atatürk Devlet Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği, Antalya

 

Fasciola hepatica, daha çok koyunlarda endemik olan, sığırları ve seyrek olarak da insanları enfekte eden zoonotik bir karaciğer trematodudur. İnsanlar fasciola metaserkaryalarını pişirilmemiş tatlı su sebzelerini (özellikle su teresi) yiyerek alırlar. Tanı genellikle klinik şüpheyle dışkıda parazit bulgularının tespiti veya seroloji ile konulur. Ancak bu yöntemlerle elde edilen verilerin olmadığı veya rutin olarak kullanılmadığı ülkemiz gibi endemik olmayan yörelerde tanı, klinik tablonun birçok farklı hastalığa benzemesi ve taklit etmesi nedeni ile güç olmakta ve gecikebilmektedir. Bu olgu sunumu ile klinik olarak spesifik bir belirti vermeyen, laboratuvar olarak normal, ancak radyolojik olarak ilginç görüntüsü olan ve kesin tanısı ancak cerrahi eksizyonel biyopsi ile konulabilen bir olguyu tartışmak istedik.