Türk Medline
Dokran

ÇOCUKTA PATOLOJİK DİSTAL FEMUR KIRIĞI: SUÇLU KİM?

NUR ASMA SAPIAI, NUR ASYİLLA CHE JALIL, MERVE YAZOL, NUR IZZATİ SYAHİRAH AWANG SENIK

Çocuk Enfeksiyon Dergisi - 2023;17(3):196-199

Malezya Bilim Üniversitesi, Tıp Bilimleri Okulu, Radyoloji Anabilim Dalı, Kubang Kerian, Kelantan, Malezya

 

Bu olgumuzda, radyografisinde distal femur metafiz bölgesinde distal femurda patolojik kırık bulgusu olan ve malignite şüphesi olan altı yaşında bir kız hastayı sunduk. Olgumuz, yapılan kan ve kemik iliği kültürü sonucunda Staphylococcus aureus üremesi sonucu tanı osteomyelit ile uyumlu değerlendirildi. Hastamız, bir ay süreyle uygulanan sağ kalça alçısı ve antibiyotik tedavisine iyi yanıt verdi. Bu olgu sunumu, osteomiyelite bağlı patolojik kırığın erken tanısında çeşitli görüntüleme yöntemlerinin rolünü tartışmayı amaçlamaktadır.