Türk Medline
Dokran

COVID-19 ENFEKSİYONUNU TAKLİT EDEN POLİMİYOZİT AKCİĞER TUTULUMU - OLGU SUNUMU

IŞIL SAK, DENİZ KIZILIRMAK, ÖZGÜL SOYSAL GÜNDÜZ

İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi - 2023;37(3):133-138

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Manisa, Türkiye

 

Polimiyozit, interstisyel akciğer hastalığına sebep olabilen otoimmün bağ dokusu hastalıklarından biridir. Klinik tanı, kas biyopsisi, elektromiyogram bulguları ve laboratuvar parametreleri ile doğrulanır. Polimiyozite bağlı akciğer tutulumu, radyolojik olarak, diğer interstisyel akciğer hastalıkları ve viral enfeksiyonlar gibi birçok klinik durum ile karışabilmektedir. Klinik ve radyolojik olarak COVID-19 enfeksiyonu ile benzerlik gösteren bu olgu, polimiyozit ilişkili interstisyel akciğer hastalığının erken dönem klinik tablosuna dikkat çekmek ve interstisyel akciğer hastalıklarında ayırıcı tanının önemine vurgu yapmak amacıyla sunulmuştur.