Türk Medline
Dokran

ERGENDE PSİKOTİK BELİRTİ OLARAK SUİSİDAL VE HOMİSİDAL DÜŞÜNCELER: OLGU SUNUMU

BURCU ERSÖZ ALAN, HANDE GÜNAL OKUMUŞ

Türk Psikiyatri Dergisi - 2023;34(3):215-220

Hacettepe Üniv. Tıp Fak., Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD, Ankara

 

Psikotik bozuklukların ilk atağı sıklıkla ergenlikte görülür; prodromal dönemde en sık depresyon belirtileri saptanır ve belirtiler psikoza özgü olmayabilir. Ergenlik dönemi suisidal davranışlar açısından riskli bir dönemdir. Hem prodromal dönemde hem de atakta ergenin kendisine zarar verme riski artmıştır. Psikotik bozukluklarda homisidal düşünceler, tüm homisidal olgularının az bir kısmını oluşturur; emir veren varsanılar ve sanrılarla ilişkilendirilmiştir. Bu yazıda psikotik bir süreçte yoğun homisidal ve suisidal düşünceleri olan, kendisine ciddi zarar verme davranışları gösteren bir kız ergen olgusu sunulacak ve psikotik süreçte homisidal düşüncelerle ilgili gözden geçirme yapılacaktır. Olgunun belirtileri risperidon kullanımı ile azalmış; olgu, evde ders aldığı öğretmenin desteği ile sosyalleşmeye başlamıştır. Psikozda homisidal ve suisidal düşünceler tıbbi, hukuki ve sosyal yönü açılarından önemlidir.