Türk Medline
ADR Yönetimi
ADR Yönetimi

GEBELİK SÜRECİNDE OVER TORSİYONU

SITKI ÖZBİLGEÇ, FAZIL AVCI, EMİNE TÜREN DEMİR, BAYRAM CAN, ÇETİN ÇELİK, ALİ ACAR

Türk Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Dergisi - 2024;8(1):7-11

Department of Obstetrics and Gynecology, Necmettin Erbakan University Faculty of Medicine, Konya, Türkiye

 

Amaç: Gebelik durumu, adnexlerin torsiyone olması için uygun bir zemin oluşturur. Buna rağmen gebelikte over torsiyonu sık görülen bir durum değildir. Bu araştırmada, hamilelik döneminde over torsiyonu tanısıyla cerrahi geçiren kadınların klinik ve laboratuvar sonuçları incelendi. Gereç ve Yöntemler: 2015-2021 yılları arasında iki üniversite hastanesinin kadın hastalıkları ve doğum kliniklerinde, over torsiyonu nedeniyle opere edilen hamile kadınların tıbbi kayıtları incelendi. 19 tanesi birinci trimester, 10 tanesi ise ikinci ve üçüncü trimesterde olmak üzere toplam 29 over torsiyonu gelişmiş gebe hasta çalışmaya dahil edildi. Bulgular: Çalışma dahilinde verileri incelenen gebeliklerin sekizinin, yardımcı üreme teknikleri kullanılarak oluşturulduğu tespit edildi. Gebeler, birinci ve ikinci-üçüncü trimesterda olmalarına göre iki gruba ayrılarak klinik, laboratuvar, ultrasonografi bulguları ve doğum şekilleri açısından karşılaştırıldı. İki grubun incelenen verileri arasında istatistiki olarak anlamlı fark bulunmadı. Gebelikte over torsiyonu, belirsiz klinik ve nesnel semptomları nedeniyle tipik olarak göz ardı edilebilir. Bu yüzden hastalara tanı koymada gecikme yaşanması olasıdır. Bu, fetus ve anne için hayatı tehdit edici bir durum oluşturabilir. Sonuç: Over torsiyonu tanısı alan gebeler için cerrahi tedavi çok önemlidir. Tanı ve tedavide gecikme olmaması gerekir. Cerrahi tedavide tek başına torsiyone olan overin detorsiyone edilmesi ya da detorsiyona ek olarak torsiyone olan adnexin etraf dokulara cerrahi olarak sabitlenmesi yöntemleri kullanılabilinir.