Türk Medline
ADR Yönetimi
ADR Yönetimi

GEBELİKTE DEV KONDİLOMA AKÜMİNATA: OLGU SUNUMU

FATMA BAŞAK TANOĞLU, ÇAĞLAR ÇETİN, AYSE FİLİZ GÖKMEN KARASU, GÜRKAN KIRAN

Türk Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Dergisi - 2024;8(1):27-30

Department of Obstetrics and Gynecology, Bezmialem Vakıf University Faculty of Medicine, İstanbul, Türkiye

 

Kondiloma aküminata perianal ve genital bölgede sıklıkla görülen bir hastalıktır. Ajan genellikle insan papilloma virüsüdür ve cinsel ilişki yoluyla bulaşabilir. Dev kondiloma aküminata sıklıkla benign histolojiye sahip olmasına rağmen skuamöz hücreli karsinom nadiren gelişebilir veya lokal agresif bir hastalık olarak ilerleyebilir. Gebelik sırasındaki fizyolojik değişiklikler nedeniyle gebe kadınlarda büyüme oranları gebe olmayan kadınlara göre nispeten daha yüksektir. Dev kondiloma aküminatanın birçok tedavi yöntemi olmasına rağmen çoğu sonuç tatmin edici değildir ve lokal nüks oranları oldukça yüksektir. Bu raporda 14 haftalık gebe bir hastada görülen dev kondiloma aküminatanın cerrahi eksizyonla başarılı tedavisini sunuyoruz.