Türk Medline
Dokran

I-SCAN EŞLİĞİNDE YAPILAN METİLEN MAVİSİ İŞARETLEMESİNİN PREOPERATİF ERKEN MİDE KANSERİ CERRAHİSİNDEKİ YERİ

MEMDUH ŞAHİN, BAHATTİN ÖZLÜ, KIVILCIM EREN ERDOĞAN, ALPER SÖZÜTEK

Akademik Gastroenteroloji Dergisi - 2015;14(2):79-82

Mersin Devlet Hastanesi, Gastroenteroloji Bölümü, Mersin

 

Günümüzde erken mide kanseri mukoza ve submukoza ile sınırlı gastrik adenokarsinom olarak tanımlanmaktadır. Uzak doğu ülkelerinde endoskopik yöntemle yapılan rezeksiyonlar ön planda olmasına rağmen dünya çapında en sık tedavi yöntemi hala cerrahi tedavidir. Olgumuz cerrahi olarak çıkarılan küçük boyutlu bir erken mide kanseri olgusunu kapsamaktadır. Endoskopik yöntemle tanı alan vakamıza operasyondan hemen önce işaretleme amacı ile milimetrik boyutlu lezyon etrafına I-Scan modu eşliğinde metilen mavisi skleroterapi iğnesi ile enjekte edildi. Ardından işaretlenen lezyonun operatif olarak optimal çıkarımı sağlandı. Sonuç olarak literatürde erken mide kanserleri için şu ana kadar net olarak ortaya konmamış metilen mavisi işaretlemesinin i-scan ile kombinasyonunun özellikle cerrahi yöntemin gerçekleştirilmesi ve küçük çaplı bu tür kanserlerin ameliyat sınır tespitinde yararlılık sağlayabileceğini düşünmekteyiz.