Türk Medline
Dokran

KİST HİDATİK HASTALIĞINA SEKONDER OLARAK GELİŞEN PULMONER HİPERTANSİYON OLGUSU

GÖRKEM BERNA KOYUN, ÖMER TAMER DOĞAN, EMİN KOYUN

İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi - 2023;37(1):56-60

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Sivas, Türkiye

 

Kist hidatik hastalığı endemik bir hastalıktır ve ciddi komplikasyonlara yol açarak fatal sonuçlar doğurabilir. Kist hidatik hastalığının ciddi komplikasyonları arasında intrakardiyak kitleler ve pulmoner emboli de olabilir. Pulmoner emboliye bağlı olarak pulmoner arter basıncı artabilir ve tekrarlayan emboliler sonucunda pulmoner arteryel hipertansiyona yol açabilir. Burada, kist hidatik hastalığı olan bir hastanın kist hidatiğe bağlı olarak pulmoner emboli geçirmesi ve kronik süreçte buna bağlı olarak kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyona yol açtığı bir olgu sunuldu.