Türk Medline
ADR Yönetimi
ADR Yönetimi

KRONİK ANAL FİSSÜR İÇİN ANAL BOTULİNİUM TOKSİN ENJEKSİYONU: 224 HASTADAN OLUŞAN RETROSPEKTİF BİR KOHORTTA ETKİNLİK VE GÜVENLİK ANALİZİ

CENGİZ DİBEKOĞLU

Akademik Gastroenteroloji Dergisi - 2023;22(2):112-118

Department of General Surgery, Demiroğlu Bilim University School of Medicine, İstanbul, Turkey

 

Giriş ve Amaç: Anal Botulinium toksin tedavisi uygulanan kronik anal fissürlü hastada enjeksiyon bölgelerinin sayısı ile iyileşme sonuçları arasındaki ilişkiyi değerlendirmektir. Gereç ve Yöntem: Ocak 2012 ve Mart 2023 tarihleri arasında anal Botulinium toksin tedavisi uygulanan 224 hasta kaydı retrospektif olarak analiz edildi. Hastalar enjeksiyon bölgelerinin sayısına göre üç gruba ayrıldı: Grup A (iki enjeksiyon bölgesi, n = 34), Grup B (üç enjeksiyon bölgesi, n = 109) ve Grup C (dört enjeksiyon bölgesi, n = 81). Her enjeksiyonda 20 IU Botulinium toksin uygulanmıştı. İyileşme sonuçları yara iyileşmesi ve semptomların giderilmesi olarak 15, 30 ve 90. günde değerlendirilmiştir. Demografik bilgiler, tedavi ayrıntıları, iyileşme sonuçları ve tedaviye ilişkin olumsuz olaylar kaydedildi. Bulgular: Cox regresyon analizi, enjeksiyon bölgesi sayısı ile iyileşme sonuçları arasında anlamlı bir ilişki olduğunu ortaya koydu. Ameliyat sonrası her üç zaman noktasında da, ikiden fazla bölgede tedavi edilen hastalar (Grup C), iki bölgede tedavi edilen hastalara (Grup A) kıyasla daha yüksek iyileşme seviyeleri bildirmiştir. Sonuç: Kronik anal fissürü olan hastalarda anal Botulinium toksin ile tedavi edilen enjeksiyon bölgelerinin sayısı ile iyileşme sonuçları arasında ilişki vardır. Enjeksiyon bölgelerinin sayısının artması hem yara iyileşmesini hem de semptomların azalmasını arttırmaktadır.