Türk Medline
Dokran

KRONİK KONSTİPASYONU OLAN KADINLARDA KONSTİPASYON ŞİDDETİ İLE FİZİKSEL AKTİVİTE SEVİYESİ, VÜCUT KÜTLE İNDEKSİ, BEL/KALÇA ORANI VE YAŞAM KALİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

YASEMİN KARAASLAN DENİZ OGUTMEN KOC ŞEYDA TOPRAK ÇELENAY

Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation - 2023;10(3):235-243

 

Amaç: Kronik konstipasyonu olan kadınlarda konstipasyon şiddeti ile fiziksel aktivite seviyesi, vücut kütle indeksi (VKİ), bel/kalça oranı ve yaşam kalitesi arasındaki ilişkiyi incelemekti. Yöntem: Kronik konstipasyonu olan 115 kadının konstipasyon şiddeti Konstipasyon Ciddiyet Ölçeği (KCÖ) ile, fiziksel aktivite seviyesi Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi-Kısa Form (UFAA-KF) ile, VKİ vücut ağırlığı / boy uzunluğu hesabı ile, bel/kalça oranı mezura ile ve yaşam kalitesi Nottingham Sağlık Profili (NSP) ile değerlendirildi. Bulgular: KCÖ-dışkı tıkanıklığı, KCÖ-kalın barsak tembelliği, KCÖ-ağrı ve KCÖ-toplam skorları ile UFAA-KF skoru arasında negatif ilişkiler (sırasıyla rho=-0,482, -0,364, -0,366 ve -0,538) bulunurken, bel/kalça oranı ile (KCÖ-kalın barsak tembelliği hariç) arasında pozitif ilişkiler (sırasıyla rho=0,288, 0,374 ve 0,322) bulundu (p<0,05). KCÖ alt boyutları ile NSP-ağrı skoru arasında (sırasıyla rho=0,592, 0,409, 0,620, ve 0,674), NSP-emosyonel reaksiyon skoru arasında (sırasıyla rho=0,531, 0,448, 0,526, ve 0,588), NSP-uyku skoru arasında (sırasıyla rho=0,381, 0,254, 0,337, ve 0396), NSP-sosyal izolasyon skoru arasında (sırasıyla rho=0,451, 0,334, 0,392, ve 0,512), NSP-fiziksel aktivite soru arasında (sırasıyla rho=0,517, 0,383, 0,441, ve 0,563), NSP-enerji skoru arasında (sırasıyla rho=0,367, 0,344, 0,330, ve 0,451) ve NSP-toplam skoru arasında (sırasıyla rho=0,728, 0,559, 0,668 ve 0,812) pozitif ilişkiler tespit edildi (p<0,001). Sonuç: Konstipasyon şiddetinin fiziksel aktivite seviyesi ile negatif ilişkili olduğu tespit edilirken, bel/kalça oranı ve yaşam kalitesi ile pozitif ilişkili olduğu bulundu. Düzenli fiziksel aktivite ve egzersiz programlarına ilave olarak verilen beslenme ve diyet programları ile konstipasyon şiddeti azaltılarak yaşam kalitesi artırılabilir.