Türk Medline
Dokran

“DE NOVO” SKOLYOZUN RADYOGRAFİK ANALİZİ

REMZİ ARİF ÖZERDEMOĞLU, UFUK AYDINLI, ÇAĞATAY ÖZTÜRK, SALİM ERSÖZLÜ, RASİM ŞERİFOĞLU

Journal of Turkish Spinal Surgery - 2011;22(1):25-32

Suleyman Demirel University, Medical Faculty, Department of Orthopaedic and Traumatologic Surgery, Isparta

 

Bu radyolojik kesit çalışmasının hedefi, “de novo” skolyoz gelişimine sebep olabilecek potansiyel riskleri belirlemek amacıyla, skolyoz olan veya olmayan lomber vertebrada dejenerasyon sürecini analiz etmektir. 121 erişkinde (>50 yaş) analiz edilen radyolojik parametreler : listezis, kamalaşma, her bir vertebra yüksekliği, her bir intervertebral disk yüksekliği ve kamalaşma, vertebral spur uzunluğu, lomber lordoz, lumbosakral, lumbohorizontal (L5) ve sakrohorizontal açılar, AP grafide pelvik tilt, ilik tepeler arası çizgiden itibaren L5 derinliği, eğer varsa eğrilik şekli, en belirgin dejeneratif değişiklik seviyesi (MODC)’dir. Analiz için tekli ve çoklu değişken istatistik testleri kullanılmıştır. Dejeneratif değişiklikler en çok orta lomber bölgede belirgindi. Skolyoz ile birlikte olan vakalarda en belirgin dejeneratif değişiklikler (MODC) L2 vertebra/L2-3 disk ve L4 vertebra/L4- 5 disk seviyelerinde daha sıktı (p=0,013, p=0,022). Çoklu değişken analizlere göre skolyoz varlığı L3 lateral listezis, L3-4 diskinde kamalaşma veya pelvik tilt ile yakın ilişkiliydi (p=0,000, p=0,000, p=0,001). L3-4 disk seviyesinde MODC ile birlikte veya eğrlik zirvesi daha kranialde olan vakalarda skolyoz derecesi daha yüksekti (p=0,009, p=0,017). Halbuki MODC L5-S1 seviyesinde olanlarda düşük dereceli skolyoz olabiliyor veya hiç skolyoz olmayabiliyor (p=0,009). “De novo” skolyoz olan vakalarda pelvik tilte sebep olan alt ekstremite veya kalça patolojileri ve lomber vertebra dejeneratif değişiklikler daha sık görülüyor. Keza, daha kranial eğrilik zirvesi ve L3-4 disk seviyesindeki asimetrik dejeneratif değişiklikler artmış skolyoz eğrilikleri ile birliktedir. Hernasılsa, L5 vertebra/L5-S1 disk seviyesi dejeneratif değişiklikleri skolyoz oluşumunda düşük risk taşımaktadır.