Türk Medline
Dokran

LONG-COVİD HASTALARININ TEDAVİSİNDE UZUN SÜRE DÜŞÜK DOZ METİLPREDNİZOLON TEDAVİSİNİN ROLÜ

ASLIHAN BANU ER, OKAN ER

Gazi Medical Journal - 2023;34(4):379-385

Department of Pulmonology, Training and Research Hospital, Usak University, Usak, Turkiye

 

Amaç: Bu çalışma, Long COVID-19’dan muzdarip hastaların semptomlarını, radyolojik bulgularını ve laboratuvar sonuçlarını iyileştirebilecek iki aylık düşük doz metilprednizolon tedavisinin etkilerini belirlemeyi amaçlamaktadır. Birçok hastanın, akut Sars-CoV-2 pnömonisi iyileştikten sonra bile semptomları devam etmektedir ve geleneksel tedaviler yetersiz kalmış, bu nedenle yenilikçi tıbbi yaklaşımlara ihtiyaç duyulmuştur. Yöntem: Bu çalışma, Ekim 2020 ile Nisan 2021 arasında devam eden Long COVID- 19 hastalarının geçmeyen semptomlarına metilprednizolon yanıtını inceleyen tek merkezli, retrospektif bir çalışmadır. Akut hastalık sonrasında en az bir ay boyunca semptomları süren 158 hastanın tıbbi geçmişi, kan analizi ve akciğer tomografisi sonuçları değerlendirilmiştir. Kriterlere uymayan 32 hasta çalışmadan çıkarıldı. Toplam 680 mg dozda kademeli olarak azalan metilprednizolon tedavisi alan 126 hasta çalışmaya alınmıştır. Ancak 29 hastanın takip muayenelerine gelmemesi nedeniyle çalışma analizi için 97 hasta kullanıldı. Bulgular: Hastaların ortalama yaşı 50,8 yıldı ve %52,6 ’sı erkekti. Metilprednizolon tedavisiyle, tüm semptomlarda iyileşme gözlendi. Laboratuvar bulguları, tedavi öncesi ve sonrası genellikle benzer kaldı. Ancak kreatin ve Ddimer seviyelerinde değişiklikler gözlendi. Sevindirici bir şekilde, akciğer BT taramalarında radyolojik düzelmeler gözlemlendi. Metilprednizolon tedavisi öncesi nötrofil, ferritin, LDH ve D-dimer seviyeleri ile akciğer BT tutulumu arasında hafif ile orta derecede pozitif bir ilişki tespit edildi. Sonuç: Düşük doz metilprednizolon tedavisi, Long COVID-19 hastalarının semptomları ve radyolojik anormalliklerinin tedavisi için bir seçenek olarak düşünülebilir.