Türk Medline
Dokran

MELİSSA OFFİCİNALİS VE SAFRANIN ANTİ-DİYABETİK ÖZELLİKLERİ: SON GELİŞMELER VE KEŞİFLER

BEHNAM SADİGİ, REZA YARANİ, NİKOLAJ TRAVİCA, ZAHRA YOUSEFİ, SEYED KAZEM SHAKOURİ, ALİREZA OSTADRAHİMİ, MAJİD MOBASSERİ, FATEME TAHMASBİ, SARVİN SANAİE, MOSTAFA ARAJ KHODAEİ

Gazi Medical Journal - 2023;34(4):460-465

Student research committee, Aging Research Institute, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran

 

Amaç: Diabetes mellitus, kan dolaşımında glikoz birikimi ile karakterize kronik bir tıbbi durumdur. Özellikle tip 2 diyabet, vücut hücreleri dolaşımdaki glikozun hücrelere taşınmasından sorumlu hormon olan insüline etkili bir şekilde yanıt veremediğinde ortaya çıkar. Hastalığın ileri aşamalarında vücut yeterli miktarda insülin de üretemeyebilir. Hastalık ilerledikçe semptomlar daha şiddetli hale gelir ve potansiyel olarak bir dizi komorbiditeye yol açar. Tip 2 diyabeti tedavi etmek ve kontrol altına almak için çeşitli ilaçlar kullanılsa da, bu ilaçların ciddi yan etkileri olabilir. Bu nedenle, tip 2 diyabeti hafifletmek için bitkisel ilaçların kullanımı araştırılmış ve yaygın bir ilgi görmüştür. Başlıca amacımız, bu bitkilerin tip 2 diyabet tedavisindeki etkinliğini ve ilgili etki mekanizmalarını incelemektir. Yöntem: Melissa officinalis ve safranın anti-diyabetik etkisi için dünya çapında geleneksel ilaçları, eski metinleri ve yayınlanmış literatürü inceledik. PubMed, Web of Science, Science Direct, Scopus ve Google Scholar’dan oluşan elektronik veri tabanları taranarak 1990 ve 2022 yılları arasında yayınlanmış makaleler toplandı. Bulgular: Çeşitli araştırmaların bulgularına dayanarak safran ve melisa (Melissa officinalis) dahil olmak üzere çeşitli bitkisel tedavilerin anti-diyabetik aktivitelere sahip olduğunu doğruladık. Sonuç: Safran ve Melissa officinalis anti-diyabetik özelliklere sahiptir.