Türk Medline
Dokran

MEME KORUYUCU CERRAHİ SONRASI RADYOTERAPİYE BAĞLI SEKONDER GELİŞEN SKUAMÖZ HÜCRELİ KANSER: BİR OLGU SUNUMU

MİRAY MADEN

Maltepe Tıp Dergisi - 2023;15(3):101-104

 

Radyasyon tedavisi, meme kanseri için genel olarak kabul görmüş bir tedavi seçeneğidir. Meme koruyucu cerrahi sonrası adjuvan radyoterapi uygulanan hastalarda nadiren sekonder malignite gelişebilir. Bu yazımızda radyoterapi tedavisi sonrası sekonder skuamöz hücreli kanser gelişen olgumuzu sunmayı amaçladık.