Türk Medline
Dokran

MULTIFOCAL MYXOPAPILLARY EPENDYMOMA OF THE FILUM TERMINALE. CASE REPORT AND REVIEW OF THE LITERATURE

SELHAN KARADERELER, ÇAĞATAY ÖZTÜRK, İBRAHİM ÖRNEK, LEVENT ULUSOY, MERCAN SARIER, AZMİ HAMZAOĞLU

Journal of Turkish Spinal Surgery - 2011;22(1):51-56

Istanbul Spine Center, Florence Nightingale Hospital, Istanbul.

 

Miksopapiller epandimom (MPE), spinal kord epandimomlarının bir varyantıdır. Spinal kord tümörlerinin % 40-60’ını oluşturur ve tipik olarak filum terminal eve konus medullaristen köken alır. Bu olgu sunumu yazısında filum terminalenin iki ayrı bölgesinden köken alan multifocal bir epandimom olgusu literatürdeki benzer olgularla birlikte değerneldirilerek sunulmaya çalışılmıştır. 24 yaşında herhangi bir sağlık problem olmayan bir erkek hasta yaklaşık 2 aydır sağ bacağına yayılan bel ağrısı yakınması ile merkezimize başvurmuştur. Yapılan nörolojik muayenesinde herhangi bir motor, duyusal veya sfinkter kusuruna rastlanmadı. Disk patolojisini verifiye etmek için çekilen lumbosakral MR’da 2 adet kitle lezyonu saptandı. Hastaya cerrahi uygulandı. Çıkarılan kitle lezyonunun histopatolojik incelemesinde tumor dokusunun müsinöz stromal değişiklikler gösterdiği saptandı. Mitoz gözlenmedi. Hasta 15 ay takip edildi ve ameliyat sonrası 6. ve 12. aylarda yapılan MR incelemelerinde nüks görülmedi. Filum terminalenin birbirinden bağımsız 2 ayrı epandimomu çok seyrek olarak görülen bir durumdur. Sorunun kaynağının 2 ayrı yer mi olduğu ya da bir drop metastaz mı olduğu tartışmalı bir konudur. Kranial ve tüm spinal kontrastlı MR incelemesi bu tür hastalarda mutlaka yapılmalıdır. Tümörün en blok çıkartılması sonucu prognoz iyidir.