Türk Medline
Dokran

NEDENİ BİLİNMEYEN HİPOTİROİDİZME BAĞLI AĞIZ KOKUSU: İKİ VAKA ÇALIŞMASI

MERYEM GÜVENİR, ERDEN AŞARDAĞ, KAYA SÜER

Gazi Medical Journal - 2023;34(4):446-448

Cyprus Health and Social Sciences University, Faculty of Medicine, Department of Microbiology, Güzelyurt, Cyprus

 

Ağız kokusu, genel popülasyonun yaklaşık %50-60’ında olduğu tahmin edilen, ciddi kişisel ve sosyal yansımaları olan, sık görülen bir şikayetdir. Ağız kokusu nedenlerinin %10-13’ünün ağız dışı etiyoloji olduğu tahmin edilmektedir. Sağlıklı bir periodonsiyuma ve iyi ağız hijyenine sahip hastalarda genellikle dil dorsumundan kaynaklanır. Ağız dışı birçok sistemik etiyoloji bilinmesine rağmen, ağız kokusu nedenlerinin çoğu ağız içi kaynaklıdır. Ağız kokusu nedeni olarak hipotiroidi daha önce tıbbi literatürde tanımlanmamıştır. Hipotiroidizmin neden olduğu hiposalivasyonun bakteriyel aşırı çoğalmaya ve nihayetinde ağız kokusuna yol açtığını düşünmekteyiz. Bu yazıda ötiroidiye ulaşılıncaya kadar sadece tiroksin ile tedavi edilen orta derecede ağız kokusu ve aşikar hipotiroidisi olan iki olgu sunulmuştur. Her ikisi de 45-50 gün sonra ağız kokusundan tamamen kurtuldu ve 8 ay sonra hiçbir şikayeti olmadı.