Türk Medline
Dokran

ON BİR YIL SONRA TEŞHİS EDİLEN SPONTAN REGRESE OLMUŞ TESTİS GERM HÜCRELİ TÜMÖR OLGUSU

ERGİN AYDEMİR, OSMAN SUTCUOGLU, İPEK IŞIK GÖNÜL, METİN ONARAN, OZAN YAZICI

Gazi Medical Journal - 2023;34(4):443-445

Gazi University, Department of Internal Medicine, Ankara, Turkiye

 

Testis tümörleri genç erkekler arasında yaygın görülen bir kanserdir. Spontan regrese testis tümörü fenomeni literatürde çeşitli vakalarda belgelenmiştir. Tipik olarak bu vakalara metastazdan sonra teşhis konulmakta; hem metastatik lezyonlar hem de primer tümörde spontan gerileme gözlenmektedir.Onbir yıl önce sol supraklaviküler bölgede malign teratom tanısı alan 39 yaşında erkek hastanın olgusunu sunuyoruz. Kasık ağrısı şikayetiyle kliniğimize başvuran hastanın yapılan tetkiklerinde retroperitoneal ve sol testis bölgesinde kitle tespit edildi. Cerrahi rezeksiyon bu kitlelerin spontan gerileyen teratomlar ve teratom metastazları olduğunu doğruladı. Hasta sistemik kemoterapi almadı ve takip süresince semptomsuz kaldı. Altta yatan patofizyolojinin belirsizliğini koruduğu bu nadir olgunun, hastanın immün yanıtıyla ilişkili olduğuna inanılmaktadır. Bu eşsiz fenomeni daha ayrıntılı olarak araştırmak ve anlamak için daha ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.