Türk Medline
Dokran

PEDİATRİK DİFFÜZ ORTA HAT GLİOMLARINDA SAĞKALIM İÇİN PROGNOSTİK FAKTÖRLER: T2 FLAIR MİSSMATCH SİGN VE NİMOTUZUMAB TEDAVİSİNİN ÖNEMİ

OZGE VURAL, MERVE YAZOL, BÜŞRA TOPUZ TURKCAN, ARZU OKUR, ALP ÖZGÜN BÖRCEK, FARUK GÜÇLÜ PINARLI, CEYDA KARADENİZ

Gazi Medical Journal - 2023;34(4):414-418

Department of Pediatric Hematology and Oncology, Gazi University Faculty of Medicine, Ankara, Turkiye

 

Amaç: Bu çalışmanın amacı merkezimizde diffüz orta hat gliomu (DMG) tanısı alan hastaların klinik ve radyolojik özelliklerini, T2-FLAIR mismatch işaretinin önemini ve tedaviye yanıtını incelemektir. Yöntem: Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Onkolojisi Anabilim Dalı’nda Ocak 2008-Ocak 2021 tarihleri arasında DMG tanısı ile tedavi edilen 18 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Radyolojik değerlendirmede T2-FLAIR mismatch işareti pozitif veya negatif olarak sınıflandırıldı. Tümör konseyi incelemesinin ardından klinik ve radyolojik olarak DMG tanısı alan hastalara lokal radyoterapi uygulandı. Nimotuzumab monoterapi olarak veya diğer ilaçlarla kombinasyon halinde verildi Bulgular: T2-FLAIR mismatch işareti 12 hastada pozitifti ve T2-FLAIR mismatch pozitif ve negatif olan hastalar için medyan OS sırasıyla 12.5 ay ve 9.2 aydı (p=0.77). T2-FLAIR mismatch işareti pozitif ve negatif olan hastalarda medyan PFS sırasıyla 10,6 ay ve 4,8 aydı (p=0,84). Nimotuzumab tedavisi sonrası PR (%44,4) olan 4, SD (%11,1) olan 1 hasta vardı. Nimotuzumab tedavi edilen ve edilmeyen hastalarda medyan OS sırasıyla 16.5 ve 6.2 aydı (p<0.05). Nimotuzumab ile tedavi edilen ve edilmeyen hastalarda medyan PFS sırasıyla 13,3 ve 3,7 aydı (p<0,05). Sonuç: Sonuç olarak, DMG’lerin prognozu kötüdür. Çalışmamızda T2-FLAIR mismatch işareti pozitif olan hastalarda prognoz daha iyi olduğundan prognozu öngörmede yardımcı olabilir. Nimotuzumab tedavisi, DMG için umut verici bir tedavi seçeneği olabilir.