Türk Medline
Dokran

PERKÜTAN TRAKEOSTOMİ HAKKINDA BİLGİ KAYNAĞI OLARAK YOUTUBE

VOLKAN HANCI, ÖZLEM ÖNER, ERKAN ÖZDURAN, EROL GÖKEL

Gazi Medical Journal - 2023;34(4):372-378

Dokuz Eylul University, Anesthesiology and Reanimation, Subdivision of Critical Care Medicine, İzmir, Turkiye

 

Giriş: Perkutan trakeostomi, yoğun bakım ünitesinde en yaygın yapılan girişimsel işlemler arasında yer almaktadır. Sağlık sunucuları sosyal medyayı da kullanarak sağlık ile ilgili bilgi erişimini sağlamaktadır. Çalışmamızın amacı yoğun bakım ünitesinde perkutan trakeostomi ile ilgili “Youtube®” videolarını, sundukları bilgi değeri ve kalitesi açısından araştırmaktır. Materyal Metod: İnternet video web sitesi “YouTube.com” arama motorunda herhangi bir filtre kullanılmadan “percutaneous tracheostomy” tarama anahtarı ile Kasım 2021 tarihlerinde video taraması yapıldı. Yoğun bakım ünitesinde perkutan trakeostomi ile ilgili ilk 100 video listelendi ve izlenme, beğeni, beğenilmeme, yorum sayıları, yükleyen kaynak, kaynak ülke ve kıta belirlendi, içerik analizleri yapıldı. Videoların kalitesi, güvenilirliği ve doğruluğu sırasıyla “Global Quality Score”(GQS), “Journal of American Medical Association (JAMA) Kalite Testi” ve “Modifiye DISCERN” anketi ile belirlendi Bulgular: Çalışmamızda GQS sonuçlarına göre 45 düşük, 31 orta, 24 yüksek kaliteli video tespit edildi. Videoların 72’si yetersiz, 25’i kısmen yeterli, 3’ü tamamen yeterli veri içeriyordu. Akademik ve doktor kaynaklı videolar yüksek kaliteli grubun büyük kısmını (%70,83) oluşturmaktaydı. Video kaynakları, GQS, JAMA skoru, Modifiye DISCERN skoru ile izlenme, like, dislike, yorum sayısı arasında anlamlı ilişki bulunamadı (p>0,05). Video süreleri ile GQS(r=0,206), JAMA(r=0,263), modifiye DISCERN(r=0,388) skorları arasında zayıf dereceli pozitif yönde korelasyon ilişkisi tespit edilmiştir(p<0,05). Sonuç: Sonuçlarımıza göre yoğun bakım ünitesinde perkutan trakeostomi ile ilgili youtube videolarının çoğunun kötü kalitede ve yetersiz veriye sahip olduğu belirlendi. Yüksek kaliteli videoların daha uzun süreli olduğu, akademik ve doktor kaynaklar tarafından yüklendiği tespit edilmiştir.