Türk Medline
Dokran

POSTKOLESİSTEKTOMİ SONRASI NADİR İLEUS VAKASI: MECKEL DİVERTİKÜLİTİ

MUHAMMED ÖZDEMİR

Ege Tıp Bilimleri Dergisi - 2023;6(3):84-86

 

Meckel divertüliti toplumda görülme sıklığı % 2-3 olup, en sık görülen konjenital gastrointestinal anomalidir (1). Çoğu zaman operasyon sırasında tesadüfen tanı almakla beraber enflamasyonunda hayatı tehdit eden birçok ciddi komplikasyonlara neden olabilir. Bu çalışmamızda 54 yaşında erkek hastanın kolesistektomi sonrası 3. günde Meckel divertikülitine bağlı internal herniasyon ve takibinde gelişen ileus hastası sunulmaktadır.