Türk Medline
ADR Yönetimi
ADR Yönetimi

POSTPARTUM TUBO-OVER APSESİNİN TRANSVAJİNAL DRENAJI: OLGU SUNUMU

EMİNE ÖZHAN ÖZTURAN, EMRE GÖKSAN PABUÇCU

Türk Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Dergisi - 2024;8(1):31-34

Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dr. Rıdvan Ege Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD, Ankara, Türkiye

 

Tuboovarian abse, yüksek morbidite ile bağlı olan, pelvik inflamatuar hastalığın önemli bir lomplikasyonudur. Tubo ovarian abse nadir görülen bir hastalık olmadığı halde teşhis konulması güçlük getirebilir. Kadın doğum bölümünde yüksek kullanımı göz önüne alındığında, önemli jinekelojik ve obstretik hastalıkları kontrol etmek adına, transvajinal ultrasonun tanı ve tedavi değerini anlamak gerekir. Bu yayının amacı sezaryen geçiren doğum sonrası bir hastada transvajinal ultrason eşliğinde yapılan TOA abse aspirasyonunu detayları adımlarla tarif etmektir. Genel anlamda bu prosedür laparoskopi ve laparotomik cerrahi tedaviler için bir alternatiftir ve terapötik strateji olarak standardize edilebilir.