Türk Medline
ADR Yönetimi
ADR Yönetimi

ROMATOİD ARTRİT’ Lİ BİREYLERDE ÖZ YÖNETİMİ DESTEKLEYİCİ MOBİL SAĞLIK UYGULAMALARI

HATİCE TEL AYDIN DÖNE GÜNAY

Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi - 2024;8(1):99-104

 

Öz-yönetim, hastaların tedavilerine aktif katılımını, semptom yönetimini ve sağlık koşullarının işlevsel, duygusal, psikososyal ve fiziksel sonuçlarını yönetmeyi içerir. Otoimmün, kronik hastalık olan RA’da bir başarılı öz yönetim, tedavi, takip ve bakım süreçleri olumlu yönde etkilemekte, hemşirelik bakımının etkinliğini artırmakta ve hasta sonuçlarının iyileştirilmesini desteklemektedir. Sağlık hizmetlerinde kullanımı giderek yaygınlaşan mobil sağlık uygulamaları, sağlık hizmetlerinin sunum biçimini önemli oranda değiştirmiş, hastalık öz-yönetiminde başarının ve yaşam kalitesin artmasına katkı sağlamıştır. RA’lı hastalarda öz-yönetimi destekleyici mobil sağlık uygulamalarının kullanılması; bireyin hastalık yönetiminde etkin rol almasına, motivasyonunun artmasına ve sağlık sistemi üzerindeki yükün azaltılmasına katkı sağlayacaktır. Kronik sağlık sorunu olan bireylerin öz yönetim becerisini geliştirmek ve desteklemek hemşirelerin sorumlulukları arasında yer almaktadır. Dolayısıyla hemşirelerin kronik hastalıkların öz yönetiminde mobil sağlık uygulamalarının kullanılması konusunda yeterli bilgi ve becerilerinin olması hem hasta sonuçlarının iyileştirilmesi hem de bireylerin gereksinimlerine cevap verecek mobil sağlık uygulamalarının geliştirilmesinde önemli bir etkiye sahip olacaktır. Bu makalede, RA’lı bireylerin öz-yönetimini destekleyici mobil sağlık uygulamaları hemşirelik bakış açısıyla ele alınmış, RA’lı bireylerin öz-yönetiminde mobil sağlık uygulamalarının kullanımı üzerinde durulmuştur.