Türk Medline
Dokran

SADE GÖRÜŞTE SAKLI: PİRİFORMİS SENDROMUNUN TEMEL NEDENİ OLARAK AKSESUAR PİRİFORMİS KASININ ORTAYA ÇIKARILMASI

DAYANG CORİEZA FEBRİANY, NUR YAZMİN YAACOB, SURAYA AZİZ

Gazi Medical Journal - 2023;34(4):449-451

Department of Radiology, Faculty of Medicine and Health Sciences, Universiti Malaysia Sabah, Sabah, Malaysia

 

Piriformis sendromu, piriformis kası seviyesinde siyatik sinir sıkışmasına neden olan ve bel, kalça ve bacakta dayanılmaz ağrılara yol açan son derece nadir görülen bir durumdur. Piriformis kasında hipertrofi, enflamasyon veya anatomik anormallikler gibi anormal bir durum, bu sorunun en yaygın temel nedenidir. Sağ gluteal ağrısı ve siyatik nöropatisi olan ve manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ile keşfedilen aksesuar piriformis kasının bir sonucu olarak piriformis sendromu teşhisi konulan 46 yaşındaki bir kadın vakayı tartışıyoruz.