Türk Medline
Dokran

SOLDA CHİLAİDİTİ: NADİR BİR VAKA SUNUMU

AHMET BURAK TOROS, BEŞİR KESİCİ, BARBAROS ERDOĞAN, KORAY ARISOY

Akademik Gastroenteroloji Dergisi - 2015;14(2):72-74

Departments of Gastroenterohepatology, Medistate Kavacık Hospital, Istanbul

 

Chilaiditi sendromu; kalın barsağın karaciğer ve diyafram arasına girmesinin radyolojik olarak görülmesi şeklindeki ’’Chilaiditi işareti’’ ile tanınan bir tıbbi durumdur. Burada, benzer interpozisyonun sağda değil de solda olduğu bir vakayı naklediyoruz. Dalağın arka ve üzerine konumlanan kalın barsağın splenik köşesine, yapısal olarak normal olan dalağın basısı sonucunda kronik kabızlık gelişmiştir. Bildiğimiz kadarıyla bu; solda oluşan, Chilaiditi benzeri kolonik interpozisyonun; literatürde bildirilen nadir örneklerindendir.