Türk Medline
ADR Yönetimi
ADR Yönetimi

TERAPÖTİK HİPOTERMİ UYGULAMASINDA ÜÇ DİNAMİK; YENİDOĞAN, AİLE VE HEMŞİRE

EMİNE DİMEZ İLKNUR YILDIZ EMİNE ALTUN YILMAZ

Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi - 2024;8(1):105-109

 

Hipoksik iskemik ensefalopati yenidoğanın nöro gelişimini etkileyen sonrasında kalıcı sekeller bırakabilen ve ölümle sonuçlanabilen ciddi bir durumdur. Tedavisinde mortalite ve morbidite oranlarının azalmasında en etkili yöntem olan terapötik hipotermi kullanılmaktadır. Terapötik hipotermi kontrollü ısı düşüşü ile vücut sıcaklığının belli bir aralık ve sürede tutulması sağlayan tedavi yöntemidir. Erken ve doğru planlanmış terapötik hipotermi ile yenidoğanın sağlığına kavuşması mümkün olabilmekle birlikte bu sürecin etkin bir şekilde yönetilmesi, aile ile yenidoğan arasındaki ilişkinin sürdürülmesinde hemşirelere önemli rol ve sorumluluklar düşmektedir. Bu derlemede terapötik hipotermi uygulanan yenidoğanın bakımı ve aileye yaklaşımda hemşirenin rolü üzerinde durulacaktır.