Türk Medline
Dokran

TORAKS DUVARI REZEKSİYONUNUN İLGİNÇ KOMPLİKASYONU: KARACİĞER HERNİASYONU

DENİZ KAYGUSUZ, LEYLA NESRİN ACAR, SELİM ŞAKİR ERKMEN GÜLHAN

Turkish Journal of Clinics and Laboratory - 2022;13(4):558-559

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

 

Transdiyafragmatik interkostal hernilerin çoğu batın travması nedeniyle görülmektedir ve cerrahi aciller arasında yer alır. Klasik olarak herniye olan organlar akciğerler ve batın içi organlardır. Kısaca karın ve göğüs duvarlarının kazanılmış veya konjenital defektleri yoluyla karın içi içeriğin dışarı çıkması olarak tanımlanırlar. Bu olgu sunumunda toraks duvarında abse nedeniyle kosta rezeksiyonu yapılan 59 yaşındaki hastada gelişen transdiyafragmatik interkostal karaciğer herniasyonu literatür eşliğinde sunulmaktadır.