Türk Medline
Dokran

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BİYOTEKNOLOJİ VE GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ GIDALAR İLE İLGİLİ TUTUMLARI

BERİL YILMAZ, ALPER KAAN ÜNER, AYDAN ERCAN

Akademik Gastroenteroloji Dergisi - 2015;14(2):64-71

Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara

 

Dünya nüfusunun hızla artması ile yiyecek üretimini arttırma ve kaynaklarının verimli kullanım yolları arayışı biyoteknoloji için yeni bir alan yaratmıştır. Bu yeni teknolojinin riskleri, gıdaların bu ürünlerden yapılması beraberinde birçok tartışmayı da getirmiştir. Bu çalışma, üniversite öğrencilerinin genetiği değiştirilmiş organizma kavramına yaklaşımlarını belirlemek amacıyla planlanmış ve yürütülmüştür. Çalışmaya gönüllü olarak toplam 423 öğrenci katılmıştır. Çalışmaya katılan öğrencilerin %48.7’si kısmen, %40.0’ı ise genetiği değiştirilmiş organizmalar hakkında bilgi sahibi olduğunu belirtmiştir. Öğrencilerin %83.2’si genetiği değiştirilmiş organizmaların uzun süreli kullanımlarının zararlı olduğunu, %78.5’i genetiği değiştirilmiş organizmaların ekolojik dengeyi bozduğunu, %66.7’si genetiği değiştirilmiş organizmalar hakkında yeterince bilgilendirilmediğini düşünmektedir. Çalışmaya katılanların %54.6’sı genetiği değiştirilmiş organizmalar hakkındaki bilgiyi televizyondan edindiğini belirtmiştir. Katılımcıların %79.7’si genetiği değiştirilmiş organizmalı besinler ve doğalları arasında besin değeri açısından fark olduğunu düşünmektedir. Öğrencilerin %65.5 genetiği değiştirilmiş organizma ile ilgili gelişmeleri nadiren takip ettiklerini belirtmiştir. Tüketicinin genetiği değiştirilmiş organizma hakkındaki eğitimlerine önem verilmesinin son derece önemli olduğu düşünülmektedir. Diğer yandan her türlü ürünün “genetiği değiştirilmiş organizma” etiketi taşımasının ve bu konudaki yasal düzenlemelerinin ivedilikle tamamlanması için çalışmaların hızlandırılması toplum yararına olacaktır.