Türk Medline
Dokran

VAJİNAL ENFEKSİYONLARIN KADINLARIN GÜNLÜK YAŞAMINA ETKİSİ VE ALTERNATİF TEDAVİ YAKLAŞIMLARI

NAZAN AKBULUT ZEYNEP DAŞIKAN

Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi - 2023;20(4):2037-2047

 

Üreme sisteminin yapısını oluşturan savunma mekanizmalarının mikroorganizmalar tarafından bozulması ile üreme sistemi enfeksiyonları oluşur. Yetişkin kadınlarda oldukça sık görülen üreme sistemi enfeksiyonları kadınların poliklinik başvuruları arasında en sık karşılaşılan şikayetler arasında yer almaktadır. Bu enfeksiyonlardan biri olan vajinitler; vajinanın enfeksiyonu veya inflamasoyunudur. Vajinitler; vajinal akıntı, kaşıntı, yanma, irritasyon, ağrı ve kötü koku ile karakterizedir. Tedavi edilmedikleri zaman pelvik inflamatuar hastalığa neden olabilir. Bu durum ise infertilite, ektopik gebelik, preterm doğum ve düşük doğum ağırlıklı bebek, koryoamnionit gibi komplikasyonlara neden olabilir. Tüm bu şikayetler kadınların üreme sağlığı ve cinsel sağlığını, yaşam kalitesini hatta psikolojisini olumsuz yönde etkilemektedir. Vajinit tanısı alan kadınların günlük yaşamı da son derece kötü etkilenmektedir. Yapılan çalışmalarda kadınlar vajinit semptomlarında dolayı negatif bir beden imgesi, düşük benlik saygısı ve hayal kırıklığı ile umutsuzluk hisleri ile beraber üzgün ve depresif hissettiklerini ifade etmişlerdir. Son derece basit ve kadının hayat döngüsü boyunca en az bir kez karşılaştığı bu enfeksiyonlara kanıt temelli güncel alternatif ve tamamlayıcı tedavilerin etkisi de son yıllarda yadsınamaz düzeydedir. Literatüre bakıldığında vajinit tedavisinde genital hijyen uygulamaları, probiyotik/yoğut, propolis kullanımı ile bitkisel tedaviler ve mikrobiyota çalışmaları ön plana çıkmaktadır. Vajinal enfeksiyonların yönetiminde hemşirenin birincil rolü, riskli sağlık davranışlarını değiştirmek, vajinal enfeksiyonların ortaya çıkmasını ve tekrarlamasını önlemek güncel literatürü takip ederek eğitim ve danışmanlık vermektir.