Türk Medline
ADR Yönetimi
ADR Yönetimi

YARDIMCI ÜREME TEKNİKLERİ KULLANILARAK GEBELİK ELDE EDİLEN HASTALARDA SERUM KİSSPEPTİN DÜZEYİNİN ERKEN GEBELİK SONUÇLARINI ÖNGÖRMEDEKİ ROLÜ

GÖKÇE AYKANAT, ASLI AKDÖNER, ONUR YAVUZ, ERKAN ÇAĞLIYAN, ALİ RIZA ŞİŞMAN, RECEP EMRE OKYAY

Türk Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Dergisi - 2024;8(1):12-20

Yerköy Devlet Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Yozgat, Türkiye

 

Amaç: Abortus, ilk trimester gebeliklerinin en sık görülen komplikasyonudur ve gelişen embriyonun sitogenetik anormalliği, bozulmuş implantasyon ve plasentasyon ile ilişkilidir. Günümüzde abortus riskini doğru bir şekilde öngören güvenilir bir biyobelirteç bulunmamaktadır. Kisspeptinler, KISS1 geni tarafından kodlanan bir peptit ailesidir. Kisspeptin, insanlarda gebelik boyunca plasentada yüksek oranda eksprese edilir. Çalışmamızda, yardımcı üreme teknikleri kullanılarak gebelik elde edilen 18-40 yaş arası olgularda, kisspeptin düzeylerinin gebelik sonuçlarını öngörmedeki yerinin belirlenmesi ve abortusu öngörmede biyobelirteç olarak kullanılıp kullanılamayacağının belirlenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Çalışma, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Tüp Bebek Merkezi’nde dahil olma kriterlerine uyan 28 gönüllü olgu ile gerçekleştirilmiştir. Olgulardan, kontrollü ovaryen stimülasyona başlanmadan önce (KISS1), embriyo transfer günü (KISS2) ve embriyo transferinden 14 gün sonra (KISS3) olmak üzere toplam 3 kez venöz kan örneği alınarak kisspeptin düzeyi belirlenmiş ve kisspeptin düzeyleri ile gebelik sonuçları karşılaştırılmıştır. Bulgular: Canlı doğum yapan olgularda, kisspeptin ölçüm ortalamalarının anlamlı seviyede değiştiği (χ²=11,44, p=0,003), bu grupta ilk ölçümden ikinci ölçüme (p=0,043), ilk ölçümden üçüncü ölçüme (p=0,010) ve ikinci ölçümden üçüncü ölçüme (p=0,006) kisspeptin değerlerinin anlamlı derecede arttığı saptanmıştır. Ayrıca canlı doğum yapan olguların β-hCG (p=0,049) ve KİSS3 (p=0,002) değerlerinin ortalamalarının canlı doğum yapmayan olguların ortalamalarından daha yüksek olduğu bulunmuştur. Canlı doğum yapmayan olguların ilk ölçümden üçüncü ölçüme kisspeptin değerlerinin anlamlı derecede azaldığı (p=0,017) saptanmıştır. Olguların β-hCG değerleri ile KİSS3 değerleri arasında anlamlı derecede pozitif yönde ilişki olduğu (r=0,405, p=0,032), KİSS3 değerlerinin, canlı doğum yapma olasılığını anlamlı seviyede 1,05 kat artırdığı (p=0,009 OR=1,05 [%95 CI 1,01-1,09]) saptanmıştır. Sonuç: IVF tedavisi sırasında bakılan kisspeptin düzey artışının ve KISS-3 değerinin canlı doğum ile sonuçlanan olgularla ilişkili olduğu gösterilmiştir.