Türk Medline
Dokran

YÜKSEK FERRİTİN DÜZEYİ VE MİKROSİTİK ANEMİ İLE PREZENTE OLAN, YENİ BİR PATOJENİK VARYANTA SAHİP OLDUĞU TESPİT EDİLEN TÜRK ASERULOPLAZMİNEMİ OLGUSU

HANDE ÖZKALAYCI, MERAL ULUKÖYLÜ MENGÜÇ, NAZ GÜLERAY LAFCI, AYŞEGÜL ÖZTÜRK KAYMAK

Turkish Journal of Hematology - 2023;40(4):288-290

Bolu Abant İzzet Baysal Training and Research Hospital, Department of Medical Genetics, Bolu, Türkiye

 

Yazının özeti bulunmamaktadır