Toplam 25 sonuç bulundu.
Hepsini seç | Tümünü bırak | Seçimi çevir Seçili kayıtları:
1ALPOSİLERDE NEDENLER VE TANI: SAÇ DÖKÜLMESİ OLAN HASTALARIN ELE ALINIŞI
EMEL GÜNGÖR, FERDA ARTÜZ, NURDAN LENK, NURAN ALLİ
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 1993;33(2-4):128-132
2HEMODİYALİZİN KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİNDE SOL VENTRİKÜL SİSTOLİK VE DİYASTOLİK FONKSİYONLARINA ETKİSİ
ÖZHAN GÖLDELİ, KAAN KULAN, CİHANGİR EREM, BAKİ KOMSUOĞLU
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 1993;33(2-4):123-127
3ERÜPTİF SİRİNGOMA (OLGU SUNUSU)
EMEL GÜNGÖR, FERDA ARTÜZ, NURDAN LENK, NURANALLI
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 1993;33(2-4):120-122
4CİNSEL İLİŞKİ İLE BULAŞAN HASTALIKLAR VE GÜNÜMÜZDEKİ ÖNEMİ
NURDAN LENK, FERDA ARTÜZ, NURAN ALLİ
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 1993;33(2-4):115-119
5HİPERTANSİYON VE MENAPOZUN PLAZMA FİBRİNOJENİNE ETKİSİ
KAAN KULAN, ÖZHAN GÖLDELİ, CEMAL TUNCER, BAKİ KOMSUOĞLU, YAVUZ TEKELİ, MUSTAFA ÇETİNER
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 1993;33(2-4):111-114
6SWEET SENDROMU (OLGU SUNUSU)
EMEL GÜNGÖR, GÜLİZ KARAKAYALİ, FERDA ARTÜZ, NURAN ALLİ
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 1993;33(2-4):107-110
7SİSTEMİK HASTALIKLARIN TANISINDA İPUÇLARI: "TIRNAK BOZUKLUKLARI"
NURDAN LENK, FERDA ARTÜZ, EMEL GÜNGÖR, NURAN ALLİ
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 1993;33(2-4):100-106
8YENİ GELİŞEN ATRİYAL FİBRİLASYONDA İNTRAVENÖZ PROPAFENON TEDAVİSİ
KAAN KULAN, ÖZHAN GÖLDELİ, MUSTAFA ÇETİNER, CEMAL TUNCER, CİHANGİR EREM, BAKİ KOMSUOĞLU
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 1993;33(2-4):96-99
9CHLAMYDİA TRACHOMATİS VE İNFEKSİYONLARI
A MURAT AKSOY
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 1993;33(2-4):88-95
10YARA İYİLEŞMESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
SÜLEYMAN HENGİRMEN, MÜKERREM ÇETE, BURHAN TÜRKBEY, YILMAZ KADİOĞLU
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 1993;33(2-4):83-87
11ANGİOİMMUNOBLASTİK LENFADENOPATİ
ERDAL ESKİOĞLU, SÜREYYA ADANALI, BAŞOL CANBAKAN, DENİZ AYLİ, CANAN ALATAŞ
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 1993;33(2-4):80-82
12SAĞLIKLI BİREYLERDE ATRİYAL VE VENTRİKÜLER ERKEN ATIMLARIN SİRKADİYAN VARİYASYONU
ÖZHAN GÖLDELİ, KAAN KULAN, CEMAL TUNCER, BAKİ KOMSUOĞLU
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 1993;33(2-4):75-79
13ÜRİK ASİT NEFROPATİSİ
AHMET BEKTAŞ, DENİZ AYLİ, ERGÜN ERTUĞ
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 1993;33(2-4):69-74
14ERİŞKİN NEFROTİK SENDROMUN KLİNİK VE HİSTOPATOLOJİK BULGULARI
M DENİZ AYLİ, BEKİR YAZAN, BÜLENT ERBAY, NEVAL DUMAN, OKTAY KARATAN, ERGÜN ERTUĞ
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 1993;33(2-4):65-68
15HEMŞİRELERİN ÖLÜM ANKSİYETESİ
RANA TANRİDAĞ
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 1993;33(2-4):61-64
16ANKARA NUMUNE HASTANESİNDE 1986-1991 YILLARI ARASINDAKİ ALTI YILLIK SÜREDE YAPILAN 1520 FROZEN SECTİON ÇALIŞMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE YORUMU
SEZER KULAÇOĞLU, FEHMİ AKSOY, KAYHAN BAŞAK
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 1993;33(2-4):54-60
17MALİGN MELANOMA: TANI VE TEDAVİDE YENİ GÖRÜŞLER
NURDAN LENK, FERDA ARTÜZ, GÜLGÜN ZENGİN, NURAN ALLİ
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 1993;33(2-4):48-53
18TİROİDEKTOMİ SONRASI REKÜRRENS VE TSH SÜPRESYONUN ÖNEMİ
SÜLEYMAN HERGİRMEN, MÜKERREM CETE, BURHAN TÜRKBEV, MEHMET ERDOĞAN, MAHİR ÖZMEN
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 1993;33(2-4):44-47
19DİZ, KALÇA VE EL OSTEOARTRİTLİ HASTALARDA BAZI DEMOGRAFİK PARAMETRELERİN ANALİZİ
TÜLAY OZBEK, BEHİCE ÖĞÜT, HALİL UÇAN, METİN YÜCEL
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 1993;33(2-4):38-43
20ANKİLOZAN SPONDİLİTTE OSTEOPOROZA BAĞLI VERTEBRAL KIRIKLAR
ŞEBNEM ÖNAL, BEHİCE ÖĞÜT, HALİL UÇAN, METİN YÜCEL
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 1993;33(2-4):34-37
Hepsini seç | Tümünü bırak | Seçimi çevir Seçili kayıtları:
Toplam 25 sonuç bulundu.
Bu arama sonuçlarını paylaşabilirsiniz:
Facebook'ta Paylaş