Toplam 18 sonuç bulundu.
Hepsini seç | Tümünü bırak | Seçimi çevir Seçili kayıtları:
1ANTERİYOR MYOKARD İNFARKTÜSLÜ HASTALARDA VENTRİKÜLER TROMBUS OLUŞUMUNUN PREDİKTÖRLERİ: AKTİF PROTEİN C REZİSTANSININ ROLÜ
H OLCAY ELDEM, RAMAZAN ATAK, KUBİLAY SENEN
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2002;41(1-4):75-79
2DANDY-WALKER VARYANTI VE EŞLİK EDEN ANOMALİLER"OLGU SUNUSU"
PERİHAN SOYDİNÇ, BİGE SAYIN, SEMRA DURAN
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2002;41(1-4):71-73
3NÖRONAL PROLİFERASYON VE MİGRASYON ANOMALİSİ (İKİ OLGU SUNUMU)
İBRAHİM KUTLUER, ŞEREFNUR ÖZTÜRK, ŞENAY ÖZBAKIR
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2002;41(1-4):67-70
4FAMİLYAL HİPERKOLESTEROLEMİ ARTRİTİ VAKA SUNUMU
ENGİN SENNAROĞLU, ZEYNEP ÖZBALKAN, BÜLENT POLAT, ESİN BEYAN, ESİN ERTUĞRUL, AYSEL UZUNER
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2002;41(1-4):65-66
5NÖROKUTANÖZ MELANOZİS
AFŞİN ALİ, SÜREYYA BOYACIGİL, SELİM ARDIÇ, SEVİNÇ BOSTANOĞLU
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2002;41(1-4):61-63
6JİNEKOMASTİ TİPLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE MAMMOGRAFİ VE ULTRASONOGRAFİNİN YERİ
NURDAN BARCA, LEVENT ALTIN, AKIN ÖZDEMİR, MEHTAP ÇAVUŞOĞLU, LEVENT ARAZ, ENİS YÜKSEL
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2002;41(1-4):57-60
7POSTPUBERTAL DÖNEMDE VARİKOSEL SURESİNİN TESTİS VOLÜMÜ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
AFŞİN ALİ, FİLİZ ŞİRİN, ELİF RAYGAN KOÇ, MEHMET ALP KARADEMLR
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2002;41(1-4):53-55
8KRANİOSERVİKAL JUNCTION ANOMALİLERİNİN 3 BOYUTLU BT VE MULTİPLANAR REFORMASYON İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
S BOSTANOĞLU, S DURAN, S YÜCEL GÜLÇEK, B SAYIN
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2002;41(1-4):49-51
9POLİKİSTİK KARACİĞER VE İNTRASEREBRAL ANEVRİZMALAR İLE BİRLİKTELİK GÖSTEREN OTOZOMAL DOMİNANT POLİKİSTİK BÖBREK HASTALIĞI
BİGE SAYIN, NİLGÜN YILDIRIM, SITKI GÜLHAN, DOĞAN DEDE
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2002;41(1-4):45-47
10ANAFİLAKSİ VE ATOPİ ŞEKLİNDEKİ AŞIRI DUYARLILIK REAKSİYONLARI
SERAP SÜZÜK, SEBAHAT AKSARAY, ENGİN GÜVENER
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2002;41(1-4):39-43
11GRAM-NEGATİF BAKTERİLERDE İSEPAMİSİN DUYARLILIĞI VE DİĞER AMİNOGLİKOZİDLERLE KARŞILAŞTIRILMASI
EBRU BALABAN, DENİZ TEZEREN, SEBAHAT AKSARAY, ENGİN GÜVENER, ALPARSLAN TOYRAN
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2002;41(1-4):35-38
12POZİTRON EMİSYON TOMOGRAFİSİ (DERLEME)
BİGE SAYIN, LALE DAMGACI, TAĞMAÇ DEREN
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2002;41(1-4):31-34
13NON-PALPABLE MEME LEZYONLARINDA OPERASYON ÖNCESİ LOKALİZASYON VE BİOPSİ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
EDA ELVERİCİ, NURDAN BARCA, UTKU MENDERES, LEVENT ARAZ, ENİS YÜKSEL
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2002;41(1-4):23-29
14ROMATOİD ARTRİTTE OMUZ EKLEMİ TUTULUMUNUN DİREKT RADYOGRAFİ, ULTRASONOGRAFİ VE MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
DENİZ CILIZ, BÜLENT SAKMAN, ENİS YÜKSEL
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2002;41(1-4):17-21
15MEMENİN ARTERİYEL KALSİFİKASYONU VE D1ABET
UTKU MENDERES, A NURDAN BARCA, EDA ELVERİCİ, LEVENT ARAZ, ENİS YÜKSEL
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2002;41(1-4):13-15
16OKSİPİTAL SEFALOSEL VAKASINDA MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME BULGULARI
BİGE SAYIN, GÜLŞAH KABAÇAM, NİLGÜN YILDIRIM, MURAT VURAL, DOĞAN DEDE
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2002;41(1-4):11-12
17ENDOKRİN YÖNDEN AKTİF HİPOFİZ BEZİ TÜMÖRLERİNDE RADYOTERAPİ ÖNCESİ VE SONRASI HORMON SEVİYELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
F İLKNUR AYTAŞ, FERDİ AKSARAY, MÜBECCEL TÜMÖZ
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2002;41(1-4):7-10
18KOLOREKTAL KANSERLERDE CEA DÜZEYİNİN METASTAZ DURUMU VE PROGNOZ İLE İLİŞKİSİ
KORAY BOZARSLAN, DOĞAN UNCU, DOĞAN YAZILITAŞ, METİN KÜÇÜKAZMAN, H HULKİ GENÇ, SAADET AKDUR
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2002;41(1-4):1-6
Hepsini seç | Tümünü bırak | Seçimi çevir Seçili kayıtları:
Toplam 18 sonuç bulundu.
Bu arama sonuçlarını paylaşabilirsiniz:
Facebook'ta Paylaş