Toplam 13 sonuç bulundu.
Hepsini seç | Tümünü bırak | Seçimi çevir Seçili kayıtları:
1YENİ MUTASYON SAPTANAN GM1 GANGLİOSİDOZ OLGUSU
ZAHİDE YALAKİ, GİZEM ER AKPINAR, ABDÜLLATİF BAKIR
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2020;53(1):73-75
2ACİL OBSTETRİK SAĞLIK HİZMETLERİNİN DAHA ETKİN VERİLMESİNDE SİMÜLASYONA DAYALI EĞİTİMİN ROLÜ
YASEMİN ÖZTÜRK, NEBAHAT ÖZERDOĞAN
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2020;53(1):68-72
3KONTRAST AJANLAR; FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ, GENEL ADVERS REAKSİYONLARI VE İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ
ÖZLEM ÇELİK AYDIN, SONAY AYDIN, HAKKI ZAFER GÜNEY
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2020;53(1):61-67
4HEMODİYALİZ HASTALARINDA ÜREMİK KULAK KAŞINTISI: PREVELANS VE ŞİDDET ANALİZİ
SELDA KARGIN KAYTEZ, RAMAZAN ÖÇAL, HATİCE ÇELİK, GÜLİN GÖKÇEN KESİCİ, AYŞE ZEYNEP BAL
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2020;53(1):57-60
5KRONİK TEMPOROMANDİBULAR EKLEM DİSFONKSİYONUNDA ALEKSİTİMİ VE SANTRAL SENSİTİZASYON İLİŞKİSİ
SEÇİL PERVANE VURAL, BAŞAK MANSIZ KAPLAN
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2020;53(1):51-56
6PANKREAS KANSERLERİNDE LAPAROSKOPİK VE AÇIK WHIPPLE PROSEDÜRÜNÜN KARŞILAŞTIRILMASI: TEK MERKEZ SONUÇLARI
BAYRAM COLAK, SERDAR YORMAZ, İLHAN ECE, HUSEYİN YILMAZ, HUSNU ALPTEKIN, ERTUGRUL KAFALI, MUSTAFA SAHIN
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2020;53(1):44-50
7DUYGUSAL, DIŞSAL VE KISITLAYICI YEME BOZUKLUKLARININ METABOLİK SENDROM GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİSİ
EMEL BAYRAK, RÜŞTÜ SERTER, SEDAT IŞIKLI
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2020;53(1):36-43
8OBSESİF-KOMPULSİF BOZUKLUKTA BİLİŞSEL HATALARIN PSİKİYATRİK BELİRTİLERLE İLİŞKİSİ
MEHMET HAMDİ ÖRÜM
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2020;53(1):29-35
9YÜKSEK RAKIMDA YAŞAYAN BEHÇET HASTALARINDA HEMATOKRİT YÜKSEKLİĞİNİN VASKÜLER TUTULUMA ETKİSİ
HAMİT KÜÇÜK, ÖZLEM KUDAŞ
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2020;53(1):25-28
10YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE MORTALİTE SIKLIĞI VE RİSK FAKTÖRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
ESRA ÇAKIR, GÜL MERAL KOCABEYOĞLU, ÖZLEM GÜRBÜZ, SEVİL BALTACI ÖZEN, NEVZAT MEHMET MUTLU, IŞIL ÖZKOÇAK TURAN
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2020;53(1):20-24
11UZAK METASTAZLI REKTUM KANSERLERİ (EVRE IV) İNVAZİV TÜMÖR SINIRINDA E KADHERİN’İN DOKU EKSPRESYONUNDA AZALMA GÖSTERMEKTEDİR
MEHMET ZENGİN, PINAR ATASOY
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2020;53(1):12-19
12YARDIMCI ÜREME TEKNİKLERİNİN NEONATAL KARDİYAK ANOMALİ SIKLIĞI VE SOL VENTRİKÜL FONKSİYONLARI ÜZERİNE ETKİSİ
AHMET ÖKTEM, FATİH ATİK
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2020;53(1):6-11
13GESTASYONEL TİROTOKSİKOZUN PERİNATAL SONUÇLARI: TEK MERKEZ DENEYİMİ, RETROSPEKTİF KOHORT
NAZLI GÜLSOY KIRNAP, SANEM KAYHAN
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2020;53(1):1-5
Hepsini seç | Tümünü bırak | Seçimi çevir Seçili kayıtları:
Toplam 13 sonuç bulundu.
Bu arama sonuçlarını paylaşabilirsiniz:
Facebook'ta Paylaş